Autot

Suomi on pitkien etäisyyksien harvaan asuttu maa, ja autot ovat osa Suomen tulevaisuutta. Suomessa on kuitenkin myös useita kaupunkeja ja muita lyhyiden etäisyyksien asutuskeskuksia, joissa on syytä panostaa kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Kuten kaikissa kysymyksissä, myös autoilussa on minimoitava haitat. Erityisellä kiireellä tämä tarkoittaa kasvihuonepäästöjä, mutta tärkeitä haittoja on muitakin. Tarkemmin aiheesta voi lukea Vihreiden liikennepoliittisesta ohjelmasta, mutta lyhyesti mun keinoja on kuvattu tässä.

  1. Helpotetaan hankintoja. Tuetaan nollapäästöisten autojen käyttöönottoa hankintatuella, lainatakauksella ja romutuspalkkioilla. Kohdistetaan tuet mielekkäästi niin että rahoille saadaan vastinetta. Edistetään halvempien ja pienempien sähköautojen yleistymistä.
  2. Rohkaistaan muuttamaan polttomoottoriautoja sähköautoiksi tai paremmille polttoaineille ja helpotetaan konversioihin liittyvää byrokratiaa.
  3. Lasketaan korjauspalveluiden ALV 10 prosenttiin ja velvoitetaan valmistajia tekemään tuotteista pitkäikäisiä, korjattavia, uudelleen käytettäviä ja kierrätettäviä.
  4. Kotitalon parkkipaikalla täytyy voida ladata autoa kenenkään kieltämättä. Olemassaolevien sähköjohtojen ja laitteiden tarjoamaa kapasiteettia on saatava käyttää tasapuolisesti, ja tarvittavia investointeja on saatava tehdä vähintäänkin omalla kustannuksella.
  5. Pidemmän ajomatkan varrella on pikalatureita korkeintaan 70 kilometrin välein, ja taajaan asutuilla alueilla 40 kilometrin välein. Latausoperaattoreiden välisen roamingin lisäkustannukselle asetetaan kohtuullinen katto.
  6. Asetetaan raja-arvot renkaiden energiatehokkuudelle ja hiukkaspäästöille ja kielletään esimerkiksi kalakuolemiin yhdistetyt aineet. Kannustetaan valitsemaan talveksi kitkarenkaat nastarenkaiden sijaan.
  7. Mahdollisestaan kunnille ruuhkamaksun periminen. Ruuhkamaksu on työkalu jolla liikenteestä voi saada sujuvampaa ja josta on hyviä kokemuksia maailmalta. Tarkoitus ei ole korottaa autoilun hintaa – kunnat voivat halutessaan ruuhkamaksua säätäessä vaikkapa laskea pysäköintimaksua.
  8. Nykyisin matkakuluvähennyksen euromääräinen arvo on sitä pienempi, mitä pienempi työntekijän palkka on. Siksi matkakuluvähennys ei nykyisellään kohdistu hyvin pienituloisten työmatkojen helpottamiseen. Korjataan reilummaksi.
  9. Jätteistä tehtävä biokaasu on verraten puhdas polttoaine, jolla voidaan hoitaa osa liikenteestä. Tuetaan sen tuotannon kasvattamista ja jakelun laajentamista.
  10. Helpotetaan yhteiskäyttöautoilua ja vertaisvuokrausta, valmistaudutaan itseajaviin autoihin ja maksimoidaan muillakin toimilla sähköautojen käyttöaste. Kaikkia Suomen autoja ei tarvitse sähköistää, mutta sähköautoja kannattaa käyttää polttomoottoriautojen sijaan niin paljon kuin mahdollista.