Polkupyörät

Pyöräilyssä on potentiaalia, joka on vielä osin hyödyntämättä pyöräilyinfran ja talvikunnossapidon haasteiden ja sähköpyörien hitaan yleistymisen vuoksi. Pyöräily on liikennettä ja hyötyliikuntaa, joka vähentää paineita rakentaa autoteitä ja parkkipaikkoja ja joka säästää yhteiskunnan rahaa myös terveydenhoidosta. Pyöräily lisää itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia niin nuorille kuin vanhoille. Tässä joitain ajatuksia polkupyöräilyn kehittämiseksi:

  1. Kannustetaan sähköpyörän hankintaan hankintatuilla sekä ottamalla käyttöön valtion myöntämä lainatakaus pienituloisten sähköpyörän hankintaan.
  2. Ohjataan vähintään 20 % kuntien ja valtion liikenneinvestoinneista kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen. Maaseutukunnissa tehdään leveitä pyöräilyyn sopivia pientareita, jos ei tehdä erotettua pyörätietä. Huolehditaan, että liikkeet ja matkailukohteet on saavutettavia pyörillä.
  3. Pidetään pyöräväylät talvellakin ajettavassa kunnossa. Tarjotaan pesupaikkoja pyörille, joita suola ja sora rasittavat erityisesti.
  4. Laaditaan kunnissa suunnitelmat pyöräreittien runkoverkoista ja niiden toteutuksesta. Huolehditaan että näillä runkoverkoilla ja niiden lähialueilla on pyörille kunnolliset opasteet.
  5. Erotetaan autot, kävely ja pyöräily selkeästi, kaupungeissa lähtökohtaisesti omille tasoilleen. Ehkäistään pysäköintiä pyöräteille ja puututaan siihen. Vaaditaan selkeästi merkityt ja mahdollisimman lyhyet kiertotiet pyörille jos katutöiden tms. vuoksi varsinainen pyörätie ei ole käytössä.
  6. Pyöräväylien suunnittelussa on otettava huomioon lapsen näkökulma. Näkyvyyden on oltava riittävä myös pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden välillä. Vanhemman on voitava turvallisesti polkea pyöräväylää pitkin pienen lapsen pyöräillessä rinnalla.
  7. Lisätään polkupyörien kuljettamiseen varattua tilaa junissa.
  8. Otetaan kaupunkipyörät mukaan matkaketjuihin. Kehitetään mm. vaihtoja julkisesta liikenteestä kaupunkipyöriin niin että sama lippu käy molempiin ja vaihto on saumaton. Kehitetään sähköisiä kaupunkipyöriä, ja annetaan kunnille mahdollisuus säännellä kaupunkipyörien, muiden vuokrapyörien ja mm. sähköpotkulautojen vuokraustoimintaa esim. toimilupien, määrän, pysäköinnin ja nopeuden suhteen.
  9. Suunnitellaan pyöräreitit niin, että korkeuserot minimoidaan. Joskus pyörätie voi kulkea samassa kallioleikkauksessa autotien kanssa, joskus kiertää mäen tai kuopan.
  10. Rakennetaan julkisen liikenteen solmukohtiin turvallisia säilytystiloja polkupyörille, vähintään kameravalvonnalla. Säännellään rakentamista niin että kaikkiin hisseihin mahtuu tavanomainen polkupyörä pituuden puolesta, ja pyörävarastojen ovet ja matkalla olevat ovat pysyvät hetken pitämättäkin auki.