Helsingin Vihreät valitsi minut tänään ehdokkaaksi ensi vuoden kuntavaaleissa. Olen iloinen ja kiitollinen luottamuksesta, Vihreissä vallitsevasta ryhmähengestä ja Tieteen ja teknologian vihreiden tuesta. Haluan edistää tieteeseen ja vihreisiin arvoihin perustuvaa politiikkaa Helsingissä ja olla mukana kirittämässä ilmastotyötä. Helsingissä tehdään merkittäviä päätöksiä ilmastotoimista ja ihmisten elämään vaikuttavista asioista, ja siksi haluan olla myös kaupunginvaltuustossa vaikuttamassa.

Jostain kiertoradan etäisyydeltä katsoen olen politiikassa reiluuden vuoksi. Tämä liittyy vahvasti ilmastoon. On väärin, että tulevat sukupolvet elävät ilman fossiilista energiaa ja sen lisäksi maksavat laskun aiemmista ilmastopäästöistä. On epäreilua, ettei alati väheneviä päästöoikeuksia jaeta valtioille tai ihmisille tasapuolisesti. On epäreilua, että ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivät erityisesti sellaiset kansat, jotka eivät ole olleet merkittävässä osassa sen aiheuttamisessa.

Mutta reiluus on paljon muutakin. Haluan, että kaikilla on tulevaisuudessa entistä mielekkäämpi ja ennakoitavampi elämä. Haluan, että kaikki voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan entistä helpommin. Haluan työelämästä ja sosiaaliturvasta kannustinloukut pois ja sosiaaliturvan käsittelyajat lyhyemmiksi. Haluan edistää työelämän tasa-arvoisuutta ja erilaisten uusperheiden asemaa. Haluan edistää sähköistä liikennettä ja eri liikennemuotojen käyttöä yhdessä – nykyisellään esimerkiksi vuokra-auton pysäköinti on mahdotonta joissain Helsingin lähiöissä, julkisen liikenteen kertaliput ovat turhan kalliita satunnaiskäyttäjille, ja pyöräväylät ovat monin paikoin varsin puutteellisia.

Jos haluat keskustella kuntapolitiikasta tai vaikka auttaa tulevassa kampanjassani, ota yhteyttä!