Tänään varautumisen ministerityöryhmä päätti uusista toimista energian saatavuuden varmistamiseksi. Tarkoitus on varmistaa sopuhintaisen energian tuotanto ja saatavuus, vauhdittaa vihreää siirtymää, ja .. alentaa polttoaineen jakeluvelvoitetta väliaikaisesti.

Lintilän viestintäkärki: polttoaine halpenee

Tämä uhkaa menneitä ja tulevia biopolttoaineisiin liittyviä investointeja ja Keskustan aiemmin suosimia tapoja puuttua ilmastokriisiin. Toisaalta on syitä epäillä, onko jakeluvelvoite nyt muutenkaan kovin hyvä työkalu. Biopolttoaineiden raaka-aineita tuodaan yhä paljon ulkomailta, ja on epäselvää, onko tässä kyse muusta kuin päästöjen siirtelystä.

Mitä päätettiin kokonaisuutena

No, entäs kokonaispaketti? Alla kuvassa luettavuuden vuoksi irrotettu osa taulukosta, siniset on osa aiemmin päätettyä logistiikkapakettia tai liikennesähkön ja kaasun julkisen jakeluinfran tuen kohdalla 10 miljoonan lisäys logistiikkapakettiin. Ao. kuvasta puuttuu fossiilisista irtautuminen maataloudessa -alaotsikko, jonka alakohdat on kaikki osa aiemmin päätettyä maatalouspakettia.

Nyt siis päätettiin 65 miljoonaa lisärahaa kotimaisen puun käyttöön, 340 miljoonaa energiainvestointien vauhdittamiseen, 187 miljoonaa lämmitysratkaisuihin, ja 63 miljoonaa lisärahaa liikenteen fossiilitoimille. Melkein puolet energiainvestoinneista menee vetytalouteen, vaikka ainakin itselleni on vielä hieman epäselvää, mihin vetyä erityisesti tällä hetkellä kaavaillaan.

Tässä siis mm. kannustetaan nuoren metsän hoitoon ja pienpuun keruuseen, kehitetään energiapuun toimitusketjuja ja edistetään huoltovarmuutta parantamalla tiestön ja siltojen kuntoa. Varmistetaan, että turvetta on varmuusvarastossa riittävä määrä seuraavaa lämmityskautta varten. Turvetuottajien luopumistukea muutetaan siten, että tukea voi saada vaikka tuotantoa jatkaisi vielä kaksi vuotta.

Energiainvestointeja vauhditetaan mm. tuulivoimaan liittyvien selvitysten osalta, jolloin niihin toivottavasti kuluu vähemmän aikaa. Lisäksi tuetaan akkuarvoketjun investointeja, koelaitoksia ja ympäristönsuojeluun liittyviä hankkeita. Monessa kohtaa näyttää siltä, että rahoituksella varmistetaan tukibudjetin riittävyys – esim. energiatuki ei lisänne yksittäisen hankkeen saamaa tukisummaa, mutta varmistaa ettei budjetoitu raha lopu kesken.

Tarkemmin liikenteestä

Myös liikenteen puolella on ymmärtääkseni kyse tukibudjetin riittävyydestä eikä siitä, että esim. sähköautojen hankintatuen määrä kasvaisi per auto. Sama taitaa päteä taloyhtiöiden latausinfratukeen ja julkisen jakeluinfran tukeen. Tässä on nähdäkseni kyse muuttuneeseen tilanteeseen sopeutumisesta – sähköautojen kysyntä on lähtenyt viime kuukausina yllättävään nousuun, joten aiemmin budjetoitu raha tarvitsi lisäystä.

Hankintatuki sähkö- ja kaasukäyttöisille pakettiautoille ja kuorma-autoille on ollut voimassa vuoden alusta.

Biokaasutuotannon investointeja vauhditetaan 20 miljoonalla eurolla. Tämä on hyvä uutinen, mutta summa tuntuu pieneltä – tuskin tällä maan kattavaa rakennusbuumia saadaan aikaiseksi.

Erityisesti puutalouden vuoksi kartoitetaan yksityisteiden ja siltojen kuntoa ja vähennetään korjausvelkaa. Yksityisteitä korjataan 10 miljoonalla vuosittain. Teiden parantaminen on toki hyvä asia,

Loppusanat

Paketti on kolmas Ukrainan sodan seurauksena tehty kriisipaketti. Aiemmin on päätetty maataloudesta ja logiikasta, nyt energiasta. Erityisesti lämmöntuotannon puolella venäläisestä energiasta irtautuminen aiheuttaa haasteita – Suomi on tuonut fossiilisen energian ja sähkön lisäksi myös paljon metsähaketta Venäjältä.

Paketti tuo konkreettisia toimia lähinnä energiapuun ja turpeen, energiainvestointien ja lämmityksen puolelle. Liikenteen osalta paketti varmistaa tukirahojen riittävyyden muttei paranna kannusteita vihreämpään liikkumiseen. Oikeastaan päinvastoin – biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen löysääminen pienentää kannustimia vähentää autoilua tai vaihtaa parempiin energiamuotoihin. Toimi on kuitenkin väliaikainen, ja pidemmällä aikavälillä kiristetään jakeluvelvoitteen nousunopeutta. Tarkoitus olisi, että jakeluvelvoite olisi 34 % vuonna 2030.

No, ehkä sähköautoilun kannustimet on jo riittävällä tasolla ja bensakin juuri nyt liiankin kallista. Olisin kuitenkin toivonut polttoaineiden hintaan sellaisia toimia, jotka säätyvät tilanteen mukaan automaattisesti. Ei ole mitenkään sanottua, että raakaöljyn hinta pysyisi seuraavat kaksi vuotta korkealla – pikemminkin kriiseillä on ollut tapana laskea sitä.

Näen paketin kuitenkin pienenä askeleena oikeaan suuntaan. Samalla harmittelen sitä, ettei tavallisen kansalaisen kohdalla oikein mikään muutu – siis polttoaineen halpuuttamisen lisäksi. Joukkoliikennettä ei tueta, sähköautojen tai polkupyöräilyn kannustimet eivät parane eikä esim. puhtaita kaukolämpöinvestointeja tueta erikseen. Niitä tuetaan kyllä osana energiatukea ja asuinrakennusten energia-avustusta.

Paketin suurin voittaja onkin suomalainen duunari jolle riittää lähivuosina vihreitä energiahommia.