Vaalit 2023

Jonni numero 226

Olen ehdolla eduskuntaan tehdäkseni hiilineutraalia tulevaisuutta ja puolustaakseni liberaalia demokratiaa jossa jokainen voi elää itse valitsemaansa elämää. Erityisiä mun tavoitteita on mm. seuraavat:

  • Työllistymisestä kannustavaa poistamalla pahimmat kannustinloukut ja työllistymisen ylimääräiset riskit
  • Liikenne sähköiseksi ja joustavaksi niin että autoilun päästöt minimoidaan, liikennevälineiden yhteiskäyttöä helpotetaan ja pyöräily ja joukkoliikenne ovat entistä houkuttelevampia
  • Elämästä ennakoitavaa esim. minimoimalla sosiaaliturvan ja muun byrokratian viiveet ja yllätykset
  • Erilaiset perheet samalle viivalle sallimalla lapsille kaksi kotia ja vanhemmille lisää mahdollisuuksia järjestää monimuotoista perhe-elämää joustavasti
  • Suunnitellaan pitkälle tulevaisuuteen ja säätää lakeja mm. itseajaville autoille ja tekoälyille, ja valmistautua fossiilienergian jälkeiseen aikaan ja yhä isomman osan työnteosta korvautumiseen tekoälyillä koneilla
  • Kaikki hyvät keinot käyttöön energiassa ja liikenteessä ilman vastakkainasettelua. Edistetään pienydinvoimaa, tuulivoimaa ja lämpöpumppuja, sähköautoja ja polkupyöriä ym.

Tieteen ja teknologian vihreiden tavoitteita

Allekirjoitan myös yhdistykseni tavoitteet:

  • Vastuullista talouspolitiikkaa. Talouspolitiikan tulisi perustua tutkittuun tietoon ja tukea ensisijaisesti vihreää siirtymää ja kestävää kasvua. Suomi tarvitsee virkeää yritystoimintaa, investointeja teknologiaan ja talouden ohjaamista kohti vihreää siirtymää.
  • Ihmislähtöistä digitalisaatiota. Sähköiset tietojärjestelmät ovat tulleet jäädäkseen, mutta lupauksia tehokkuuden paranemisesta ei ole vielä täysin lunastettu. Kun tietotekniikka saadaan palvelemaan ihmistä paremmin, lopputulos on saavutettava ja sosiaalisesti kestävä.
  • Kestävää teknologiaa. Ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttäminen hyvinvointivaltiosta huolehtien ei onnistu ilman teknisiä ratkaisuja. Mm. akkusektori ja energiatehokkuusratkaisut tarjoavat Suomelle kestävää vientiä ja positiivista hiilijädenjälkeä.
  • Panostuksia osaamiseen. Koulutukseen ja tutkimukseen panostamalla pidämme Suomen hyvinvoivana ja kilpailukykyisenä. Globaali vihreä siirtymä tarvitsee osaamista ja innovaatioita.